Home

 

alginit-logo-final-en klein -  ALGINIT THE ESSENCE OF NATURE

 

2slide

 

Properties and fields of application in 12 sentences  

                     

1. Alginit is a natural occurring clay mineral out of the family of oil shale’s, originated 4-5 million years ago.

 

2. Alginit is recommended for use in amelioration wherever there is a need to store and retain water and nutrients to improve the soil structure.

 

3. Alginit has a very positive effect especially on acid and sandy soils but can also be used on all other kind of soils but excluding clay soils.

 

4. Alginit´s organic matter content (fossil algae-biomass) amounts up to 19%.

 

5. The cation exchange capacity (CEC) of Alginit is all way up to 35 cmol kg-1.

 

layer in root zone less leaching out

 

6. The total field capacity and the usable field capacity of Alginit amount up to at least 630 l / to und 410 l / to respectively.

 

layer in root zone less seepage

 

7. Alginit improves the soil structure and plant growth due to an increased generation of clay humus aggregates and activates microbial activity.

 

8. The application rate of Alginit depends on the kind of soil it is to be used in. For sandy soils an average dosage of 4-15 kg / m2  is recommended.

 

9. Areas of application are agriculture, landscaping, forestry, prevention of desertification, sport fields and park grounds.

 

10. The application of Alginit significantly lowers the amount of required irrigation water, plant nutrients and pesticides. As a result, production/manufacturing costs are greatly reduced.

 

11. The availability of the Alginit properties (storage of nutrients, water holding capacity and amelioration of soil structure) is perennial and sustainable.

 

12. Alginit fulfils the European Directives 889/2008 and 834/2007 and can be freely used for organic farming.

 

 
Origin
 
4-5 million  years ago green algae a relatively rare species (Botryococcus braunii) proliferated in the closed ring-shaped volcanic crater crater-cone which arose from the Pannonian sea.
 

keletkezés1

 
The sea algae settled down with other floating particles on the bottom of the interior hollow. The mineral resource originated from this settled and fossilled algal-biomass is known as alginite. It developed in aerobic conditions.
 
Alginit belongs to the catergory of oil shales but it has got unique and individual attributes which can cause an alteration to the oil shales not only in physico-chemical characteristics but in the potential usage of the product. 
 
So far alginite was discovered exclusively in Hungary, or more precisely in the Carpatian Basin. It can be found and mined solely in this area of the world.
 
Alginit is a mineral containing in high concentration components such as humus, limestone, Nitrogen (N), potassium (K), magnesium (Mg) and other macro- and micro elements, these among 62 different components so far identified in it, all deriving from the region of Gérce, Hungary. 
 

The advantages of Alginit – irreplacable

  • Water saving – Retention of irrigation water by reduction of evaporoand seepage

1 to of alginit can absorb and hold 630 l of water, without any seepage or evaporation. Once bound, this water remains available to supply plants with sufficient quantities of water, allowing theto withstand periods of drought. The cycle of water retention and release can occur repeatendly and eternally. In fact the application of 4 kg Alginit on a surface of 1 m2 improves the water retention capability of  the soil up the to 40 %.

layer in root zone less seepage

Water Management by nature

Alginit has a positive, regulating effect on the water content of soil by steady and evenly releasing its bound water to the surrounding soil.

This improves the overall water content of the soil or is directly taken up by plant roots. This cycle of water retention and release can occur repeatedly.

  •     Outstanding improvement in soil quality (soil amelioration)

Alginit contains all the macro and micro elements nessesary for achieving optimum, balanced soil conditions. It use can increase of organic materials the to three times than that of soils with especially hight proporttions of humus.

 

additional nutrients added to soilAlginit contains 62 macro and micro constituents that are necessary for complex amelioration and conditioning

 

 

 

 

 

 

  • Long-term supply of nutriens

Alginit contains volcanic rock that enriches the soil wth minerals and trace elements that are constantly being depleted through agriculuse. Its fassilized algae biomass considerably increases soil fertility. These ara long-term benefits, for unlike with other fertilizers, depending on the rate of soil nutrient depletion retreatment of the soil becomes necessary only every 4-6 years. This compares very favourably to conventional fertilizers, which have to be reapplied several times a year. 

 
 
 
 
 

 

Főoldal

ALGINIT 

TERMÉSZETES TALAJJAVÍTÓ, ÁSVÁNYI ANYAG

FOSSZILIS ALGA BIOMASSZA

 

2slide

 

AZ ALGINIT TULAJDONSÁGAI:

-Fosszilis (megkövesedett) alga biomasszából és elmállott tufából álló kőzet, amely 4-5 millió évvel ezelőtt keletkezett.

-Magas humusz, mész, agyag, nitrogén, kálium, magnézium és más makro-, mikroelemeket tartalmazó ásványi anyag.

-Olyan biomassza, amely a talajra, a növényekre, emberre és állatra is pozitív élettani hatással bír. Talajjavító hatását teljes körű kísérletsorozattal igazolták. A homokos, laza talajok szerkezetét kedvezően megváltoztathatja, jó hatással van a talaj vízmegtartó képességére, megakadályozza a növények számára szükséges, fontos tápanyagok kimosódását, így segíti elő azok folyamatos tápanyagellátását. Megfelelő mennyiségben és arányban felhasználva jelentősen növelheti a termés mennyiségét és minőségét.  

-Semmiféle kemikáliát vagy adalékanyagot nem tartalmaz, természetes bányászott formájában kerül forgalomba. A kitermelést követően csak fizikai beavatkozással (aprítási, őrlési műveletekkel) teszik alkalmassá a talajjavításra.

-Környezetkímélő földtani képződmény, amelynek semmiféle káros, fitotoxikus hatása nincs.

-Felfedezésének színhelye a Kárpát-medence, ezen belül Magyarország, ahol kitermelése jelenleg is folyik.

-Alginit, melyből a föld összes vagyona 150 millió tonna.

 

0114

 

AZ ALGINIT ELEMTARTALMA:

 Az alginit 62 nyomelemet tartalmaz; minden olyan makro- és mikroelem (N; Ca; Mg; Fe; Zn; Cu; Mn; P2O5; K2O; stb.) megtalálható benne, amely a növények fejlődéséhez szükséges. Kémhatása semleges, enyhén lúgos. Vízben mért pH-értéke 7,6. Szervesanyag tartalma elérheti a 19%-ot.

 

1slidemarkoló

 

 

A GÉRCEI ALGINIT BÁNYA A VILÁG ALGINIT VAGYONÁNAK TÖBB MINT 80 %-VAL RENDELKEZIK.

 

A Gércei alginit vagyon átlagosan 40-80 méteres vastagságú alginit réteg formájában közvetlenül a felszín alatt helyezkedik el. Ennek az alginit rétegnek a geológiai kutatások által behatárolt egybefüggő területe mintegy 187,5 hektárnyi.

A Magyar Geológiai Szolgálat 1999. június 23-án kelt 338/1999 számú hatósági igazolása alapján a terület alatt mintegy 120 millió tonna ásványvagyon található.

Az alginit mesterségesen előállíthatatlan. Akár növényeknél, állatoknál vagy embernél alkalmazzuk, külsőleg vagy belsőleg, minden esetben erősíti és védelmezi az élőlényeket.

Nem ismerünk a földön még egy ehhez fogható anyagot, amely ennyire komplex módon és az élő szervezetekhez intelligensen alkalmazkodva fejtené ki kedvező hatásait.


Ezért kell a világnak megismernie és egészsége érdekében felhasználnia a Földnek e rendkívüli ajándékát, az ALGINITET.

 

kez vízcsepp

 

 

 

AZ ALGINIT KELETKEZÉSE 

 

kráter

 

4-5 millió évvel ezelőtt a Kárpát-medencében, ahol még a Pannon tórendszer létezett, heves vulkanikus jelenségek játszódtak le. Ekkor keletkeztek azok a gyűrű alakú kráterek, a tufagyűrűk, amelyek olyan fontosak voltak az alginit képződése szempontjából. A kirobbant vulkáni kráter vízzel töltődött fel, mely az utóvulkáni működés következtében 12-14 C°-os,- a medence zártsága miatt 3%-os oligohalin – alacsony sótartalmú, 7,6% pH-jú vízzel töltődött fel és tápanyagban gazdag volt. A zárt krátergyűrűben az algák egy ritkán előforduló fajtája (Botryococcus braunii) szaporodott el, majd egyéb lebegő anyagokkal együtt leülepedett a zárt medence aljára. A tufagyűrűbe csak a finoman eloszlott, lebegő állapotban lévő üledékanyag juthatott be. A leülepedett és anaerob körülmények között megkövesült alga-biomasszából alakult ki az a kőzet, aminek a neve ma alginit (amely az olajpalák családjába tartozik).
 

Mint láthatjuk a krátersáncot alkotó bazaltgyűrű eróziója, ezáltal a sokfajta makro - és mikrotápanyag feldúsulása (pl. P2O, 5 Ca, S, Mn, Fe, Cu, K, stb.) a vízi plankton növényzet (algák) nagymérvű elszaporodását idézte elő.

Botryococcus-braunii-Kützing-1849-01-JPG A kialakult feltételek (pl. a melegvízű, 12-14 C°-os fokos, szénsavas forrás beömlése, így a tó vízének folyamatos felmelegedése, a pH 7,6 stb.) különösen kedveztek a sárgászöld moszatok törzsébe tartozó Botryococcus braunii zöldalgák tömeges elszaporodásának. Eddigi ismereteink szerint az előzőekben felsorolt események egyedülálló, együttes bekövetkezésének, majd ebből fakadóan a Botryococcus Braunni alga elszaporodásának köszönhető az alginit telepek kialakulása. Ezen körülmények kiterjedt előfordulásával nem számolhatunk. Ez is alátámasztja és erősíti azt a tényt, hogy a világ más pontján más hasonló lelőhelyeket, ilyen minőségű olajpalát, vagyis alginitet nem találhatunk.

 

alginit rétegek

 


 

 

Minden jog fenntartva: alginit.hu | Weboldal készítés By Fjood